SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony

w Częstochowie

  

Zapytanie ofertowe na przegląd techniczny, konserwacja agregatów wody lodowej Clivet, wentylacji mechanicznej w Pracowniach RTG i klimatyzatorów ściennych oraz naprawa urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych użytkowanych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawa osłon antywirusowych dla SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie

Zapytanie ofertowe na dostawę druków medycznych i druków akcydensowych dla Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie (II pakiety).

Zapytanie ofertowe na udzielenie kredytu długoterminowego złotówkowego w wysokości 15.000.000,00 zł – II postępowanie

Zapytanie ofertowe Zapytanie ofertoweData publikacji:24.07.2020 Pobierz Formularz ofertowyData publikacji:24.07.2020 Pobierz Załączniki Harmonogram spłaty kredytu Data publikacji:24.07.2020 Pobierz Zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów Data publikacji:30.07.2020 Pobierz Struktura zobowiązań Data publikacji:30.07.2020 Pobierz Sprawozdanie z badania – Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie Data publikacji:30.07.2020 Pobierz Sprawozdanie finansowe MSZ za 2019 rok Data publikacji:30.07.2020 Pobierz Sprawozdanie finansowe MSZ […]

Zapytanie ofertowe na zakup środków ochrony indywidualnej i środków do dezynfekcji na potrzeby realizacji projektu pn.: Śląskie Pomaga, którego celem jest ochrona zdrowia i życia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, osób najbardziej zagrożonych skutkami epidemii COVID-19.

Zapytanie Ofertowe: usługa dezynfekcji pomieszczeń skażonych koronawirusem wewnątrz budynków SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie przy ul. Mirowskiej 15, ul. Mickiewicza 12 i ul. Bony 1/3 oraz Kostnicy Szpitalnej przy ul. Radomskiej 117 metodą zamgławiania.