SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony

w Częstochowie

  

Zapytanie ofertowe Załączniki Pobierz

ogłoszenie o konkursie na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Diabetologicznej przy ul. Bony 1/3 w Częstochowie.

Ogłoszenie o konkursie na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Diabetologicznej przy ul. Bony 1/3 w Częstochowie. OGŁOSZENIE – Ogłoszenie – 23.06.2020 WYNIKI – Wyniki – 10.07.2020

Wykonywanie usług przeglądów technicznych, konserwacji serwisowych oraz napraw sprzętu i aparatury medycznej w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie.

Zapytanie ofertowe Zapytanie ofertowe Pobierz Umowa Pobierz Formularz oferty Pobierz Załączniki Oświadczenie załącznik nr 3 Pobierz Pakiety Pobierz Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Pobierz Wyniki Wyniki Pobierz

Zapytanie ofertowe na dostawę paliw płynnych dla potrzeb Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie (II postępowanie)

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawa sprzętu zapewniającego lepszą ergonomię pracy dla pracowników Miejskiego Szpitala Zespolonego (2 pakiety) na potrzeby realizacji projektu pn.: „Dzisiaj lepsze zdrowie niż wczoraj – jutro lepsza praca niż dzisiaj” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach zadania „Modernizacja stanowisk pracy w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie”(VII postępowanie).

Zapytanie ofertowe na modernizację Oddziału Udarowego zlokalizowanego w Pawilonie „C” szpitala przy ul. Mirowskiej 15 wraz z wydzieleniem punktu pielęgniarskiego wraz z stanowiskiem przygotowania leków.