SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony

w Częstochowie

  

Zapytanie ofertowe na przegląd techniczny, konserwacja i naprawa sprzętu i urządzeń p/poż. użytkowanych w obiektach Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie” – II postępowanie

Modernizacja stanowisk pracy w Miejskim Szpitalu Zespolonym (VI)

Zapytanie ofertowe na wykonanie przez wykonawcę dla zamawiającego testów specjalistycznych aparatu RTG, zgodnie z wykazem z ust. 2.

Zapytanie ofertowe na wykonanie przez wykonawcę dla zamawiającego testów specjalistycznych aparatu RTG, zgodnie z wykazem z ust. 2. ZAPYTANIE OFERTOWE – Zapytanie ofertowe – 11.05.2020 – Projekt umowy – 11.05.2020 – Formularz oferty – 11.05.2020 ZAŁĄCZNIKI – Pakiet testy specjalistyczne – 11.05.2020 WYNIKI – Wyniki – 26.05.2020 –

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę kabli EKG, czujników SPO2, mankietów NIPB dla SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie.