SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony

w Częstochowie

  

Ogłoszenia o konkursie na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w Miejskim Szpitalu Zespolonym.

Ogłoszenia o konkursie na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w Miejskim Szpitalu Zespolonym. OGŁOSZENIE – Ogłoszenie – 12.03.2020 WYNIKI – Wyniki – 23.03.2020