SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony

w Częstochowie

  

Zapytanie Ofertowe na: zakup gwarancji na urządzenia do przetwarzania danych osobowych na macierz dyskowa oraz serwery SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie

ZAPYTANIE OFERTOWE – Zapytanie ofertowe – 18.02.2020 – Umowa – 18.02.2020 – Formularz oferty – 18.02.2020 ZAŁĄCZNIKI – Formularz asortymentowo cenowy – 18.02.2020 – Informacja o RODO – 18.02.2020 WYNIKI – Wyniki – 26.02.2020

Zapytanie ofertowe na przegląd techniczny, konserwację systemów detekcji gazu zainstalowanych w kotłowniach SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie

ZAPYTANIE OFERTOWE – Zapytanie ofertowe – 18.02.2020 – Projekt umowy – 18.02.2020 – Formularz ofertowy – 18.02.2020 Załączniki Załącznik Nr 1 – 18.02.2020 WYNIKI – Wyniki – 03.03.2020