SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony

w Częstochowie

  

Zapytanie ofertowe na przegląd techniczny, konserwacja i naprawa sprzętu i urządzeń p.poż użytkowanych w obiektach Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie.

Zapytanie ofertowe na przegląd techniczny, konserwacja i naprawa sprzętu i urządzeń p.poż użytkowanych w obiektach Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie. ZAPYTANIE OFERTOWE Zapytanie ofertowe – 28.02.2020 Umowa – 28.02.2020 Formularz ofertowy – 28.02.2020 ZAŁĄCZNIKI Załącznik do Formularza ofertowego dla Pakietu Nr 1 – gaśnice i hydranty – 28.02.2020 Załącznk do Formularza ofertowego dla Pakietu Nr […]

Zapytanie ofertowe na dostawę artykułów papierniczo – biurowych dla Miejskiego Szpitala Zespolonego.

ZAPYTANIE OFERTOWE – Zapytanie ofertowe – 27.02.2020 – Umowa – 27.02.2020 – Formularz oferty + oświadczenie RODO – 27.02.2020 ZAŁĄCZNIKI – Formularz asortymentowo-cenowy (biurówka) – 27.02.2020 – . Informacja o RODO dla zamawiajacego – 27.02.2020 WYNIKI – Wyniki – 06.03.2020

Ogłoszenie o konkursie na udzielenie zamówienia na zabezpieczenie całodobowych świadczeń zdrowotnych w Oddziale Urologii oraz konsultacji urologicznych dla Miejskiego Szpitala Zespolonego.

Ogłoszenie o konkursie na udzielenie zamówienia na zabezpieczenie całodobowych świadczeń zdrowotnych w Oddziale Urologii oraz konsultacji urologicznych dla Miejskiego Szpitala Zespolonego. OGŁOSZENIE – Ogłoszenie – 27.02.2020 WYNIKI – Unieważnienie postępowania – 12.03.2020

Ogłoszenie o konkursie na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w Miejskim Szpitalu Zespolonym.

Ogłoszenie o konkursie na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w Miejskim Szpitalu Zespolonym. OGŁOSZENIE – Ogłoszenie – 27.02.2020 WYNIKI – Odwołanie postępowania – 11.03.2020

Zapytanie Ofertowe na: zakup gwarancji na urządzenia do przetwarzania danych osobowych na macierz dyskowa oraz serwery SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie

ZAPYTANIE OFERTOWR – Zapytanie ofertowe – 26.02.2020 – Umowa – 26.02.2020 ZAŁĄCZNIKI – Formularz asortymentowo cenowy – 26.02.2020 – Formularz oferty – 26.02.2020 – Informacja o RODO – 26.02.2020 PYTANIA I ODPOWIEDZI – Pytania i Odpowiedzi – 02.03.2020 WYNIKI – Wyniki – 04.03.2020

Ogłoszenie o konkursie na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych z zakresu neonatologii w Miejskim Szpitalu Zespolonym.

OGŁOSZENIE – Ogłoszenie – 25.02.2020 WYNIKI – Wyniki – 11.03.2020