SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony

w Częstochowie

Modernizację i zakupy inwestycyjne w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie – IV postępowanie.

Modernizację i zakupy inwestycyjne w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie – IV postępowanie. ZAPYTANIE OFERTOWE – Zapytanie ofertowe – 19.11.2019 – Umowa – 19.11.2019 ZAŁĄCZNIKI – Opis przedmiotu zamówienia – 19.11.2019 – Formularz oferty + oświadczenie RODO – 19.11.2019 – Informacja o RODO dla zamawiającego – 19.11.2019 WYNIKI – Wyniki – 28.11.2019