SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony

w Częstochowie

Zapytanie ofertowe na przegląd techniczny i konserwację stacji uzdatniania wody użytkowanych w kotłowniach Szpitali i Centralnej Sterylizatorni w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowi

ZAPYTANIE OFERTOWE – Zapytanie-ofertowe – 29.10.2019 – Umowa – 29.10.2019 – Formularz oferty – 29.10.2019 ZAŁĄCZNIKI – Formularz asortymentowo cenowy – 29.10.2019 – Opis przedmiotu zamówienia – 29.10.2019 WYNIKI – Wyniki – 15.11.2019

Zapytanie ofertowe na przegląd techniczny i konserwacja wraz z wymianą filtrów w urządzeniach klimatyzacyjno-wentylacyjnych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie

ZAPYTANIE OFERTOWE – Zapytanie-ofertowe – 29.10.2019 – Umowa – 29.10.2019 – Formularz oferty – 29.10.2019 ZAŁĄCZNIKI – Formularz asortymentowo cenowy – 29.10.2019 – Opis przedmiotu zamówienia – 29.10.2019 WYJAŚNIENIA – Pytania i Odpowiedzi – 06.11.2019 WYNIKI – Wyniki – 21.11.2019

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawa sprzętu zapewniającego lepszą ergonomię pracy dla pracowników Miejskiego Szpitala Zespolonego (1 pakiet) na potrzeby realizacji projektu pn.: „Dzisiaj lepsze zdrowie niż wczoraj – jutro lepsza praca niż dzisiaj” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach zadania „Modernizacja stanowisk pracy w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie”.

ZAPYTANIE OFERTOWE – Zapytanie ofertowe – 18.10.2019 – Umowa – 18.10.2019 ZAŁĄCZNIKI – Opis przedmiotu zamówienia – 18.10.2019 – Formularz oferty – oświadczenie RODO – 18.10.2019 – Informacja o RODO dla zamawiającego – 18.10.2019 WYNIKI – Wyniki – 05.11.2019

Postępowanie na dzierżawę sklepiku przy ul.Mickiewicza 12 w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie

OGŁOSZENIE – Ogłoszenie- – 18.10.2019 – SWU – 18.10.2019 ZAŁĄCZNIKI – Mapa-ul.-Mickiewicza-12 – 18.10.2019 – Wzór oferty – 18.10.2019 – Wzór oświadczenia – 18.10.2019 WYNIKI – Wyniki – 04.11.2019

Zapytanie ofertowe – Modernizacja i zakupy inwestycyjne w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie – III postępowanie

ZAPYTANIE OFERTOWE – Zapytanie-ofertowe – 10.10.2019 – Umowa – 10.10.2019 – Formularz asortymentowo cenowy – 10.10.2019 ZAŁĄCZNIKI – Informacja o RODO dla zamawiajacego – 10.10.2019 – Formularz oferty – oświadczenie RODO – 10.10.2019 WYNIKI – Wyniki – 17.10.2019