SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony

w Częstochowie

  

Świadczenie usług telekomunikacyjnych zakresie połączeń telefonii komórkowej oraz Internetu bezprzewodowego dla potrzeb SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie

Wykaz aktualnych nr telefonów komórkowych z sieci ORANGE zostanie przekazany bezpośrednio zainteresowanym drogą mailową. –02 Zapytanie ofertowe-15.03.2019 -03 ząłącznik nr1-15.03.2019 -04 Formularz-oferty-do-zapytania-ofertowego-15.03.2019 Pytania Odpowiedzi na pytania -20.03.2019 WYNIKI –wyniki -21.03.2019