SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony

w Częstochowie

  

Ogłoszenia o konkursie na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych z zakresu kardiologii w Miejskim Szpitalu Zespolonym z siedzibą przy ul, Mirowskiej 15 w Częstochowie.

Informacja dla pacjenta dot. opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej.

Informacja dla pacjenta dot. opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej – Informacja dla pacjenta dot. opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej – 20.02.2019

Zapytanie ofertowe na przegląd techniczny, konserwacja i naprawa sprzętu i urządzeń p/poż użytkowanych w obiektach Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie.

Zapytanie ofertowe na udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 11.000.000,00 zł

Zapytanie Ofertowe dotyczące usługi recertyfikacji zintegrowanego systemu zarządzania jakością według normy PN EN ISO 9001:2015 oraz OHSAS 18001:2007 wraz z audytami nadzoru przez jednostki certyfikujące systemy zarządzania posiadające akredytację PCA.

Ogłoszenie o konkursie na zabezpieczenie całodobowych świadczeń zdrowotnych w Oddziale Urologii przy jednoczesnym zabezpieczeniu świadczeń zdrowotnych z zakresu urologii w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym oraz konsultacje urologiczne, dla Miejskiego Szpitala Zespolonego z siedzibą przy ul. Mirowskiej 15 w Częstochowie.

Ogłoszenie o konkursie na zabezpieczenie całodobowych świadczeń zdrowotnych w Oddziale Urologii przy jednoczesnym zabezpieczeniu świadczeń zdrowotnych z zakresu urologii w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym oraz konsultacje urologiczne, dla Miejskiego Szpitala Zespolonego z siedzibą przy ul. Mirowskiej 15 w Częstochowie. OGŁOSZENIE – Ogłoszenie – 12.02.2019 OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU KONKURSU OFERT – Ogłoszenie – 26.02.2019