Tekst alternatywny

SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony

w Częstochowie

  

Jestem pracownikiem sektora służby zdrowia – jak się zgłosić?

Większość obowiązków związanych ze szczepieniem wykona Twój pracodawca. Jak wygląda ten proces krok po kroku?

1.  Zgłoś się do pracodawcy.
2. Wypełnij oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.
3. Twój pracodawca wybierze szpital węzłowy i przekaże zbiorcze zestawienie chętnych do wybranego szpitala. (https://szczepieniakadry.rcb.gov.pl)
4. Szpital węzłowy ustali grafik szczepień i zaprosi Cię, a także innych pracowników z Twojej instytucji.
5. Stawiasz się na szczepienie, przechodzisz kwalifikację, podpisujesz zgodę na szczepienie (e-skierowanie jest tylko elektroniczne w systemie P1).
6. Szczepisz się.
7. Umawiasz się na podanie drugiej dawki w tym samym szpitalu węzłowym.

Jak zgłosić pracowników do szczepienia?
Jeśli jesteś pracodawcą, to na Tobie spoczywa obowiązek zgłoszenia swoich pracowników do szczepienia. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, możesz to zrobić za pośrednictwem specjalnego formularza dostępnego na stronie: https://szczepieniakadry.rcb.gov.pl.

Formularz składa się z trzech etapów, w których musisz:
• wskazać dane zgłaszającego podmiotu
• wybrać szpital węzłowy
• przekazać dane pracowników (konieczne: PESEL itd.)

UWAGA! Pracodawco, jeżeli już wcześniej przekazałeś listę bezpośrednio do szpitala węzłowego, nie musisz ponownie jej wysyłać. Formularz online jest przeznaczony dla osób, które jeszcze nie zgłosiły swoich pracowników do szczepień.