SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony

w Częstochowie

  
Cze 18

Zapytanie ofertowe na dostawę paliw płynnych dla potrzeb Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie (II postępowanie)

Zapytanie ofertowe na dostawę paliw płynnych dla potrzeb Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie (II postępowanie)

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytanie ofertowe – 18.06.2020
Umowa – 18.06.2020
Formularz oferty – 18.06.2020

ZAŁĄCZNIKI

Formularz asortymentowo-cenowy – 18.06.2020
Opis przedmiotu zamówienia – 18.06.2020

WYNIKI

Wyniki – 29.06.2020