SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony

w Częstochowie

Gru 17

Zapytanie ofertowe na serwis systemu informatycznego szpitala – Infomedica/AMMS wraz z wdrożeniem o funkcjonalność e-ZLA, eSkierowania i Medycyny Pracy dla potrzeb SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytanie-ofertowe – 17.12.2019
Umowa – 17.12.2019
SIWZ – 17.12.2019

ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1 – 17.12.2019
Załącznik nr 2 – 17.12.2019
Informacje o RODO – 17.12.2019

WYNIKI

Wyniki – 27.12.2019